╬╤ ♥░my doctor╬╤ ♥░

روغن گل بنفشه

 روغن گل بنفشه: براى درمان سردرد و بیخوابى، مالیدن روغن بنفشه بر پوست سر و پیشانى مفید است. مالیدن این روغن بر سر مانع ریزش مو شده، موخوره و خشکى مو را برطرف مى کند، براى نرم کردن مفاصل، رفع خارش، نگهدارى ناخن، مالیدن روغن بنفشه بر پوست و روى ناخن بسیار مفید است. روغن بنفشه سرد و خواب آور بوده و براى خشکى بینى استفاده مى شود. مالیدن روغن بنفشه بر سینه اطفال جهت درمان سرفه خشک آنها بى نهایت مؤثر است.

 

گل بنفشه دو قسم است 1 - بنفشه معطر 2 - بنفشه سه رنگ
بنفشه معطر در حاشیه جنگلها بیشه ها و كنار جویبارها مى روید و چون گلهاى آن در طب زیاد مصرف مى شود بعضى هم آنرا مى كارند و از اساس ‍ آن در عطر سازى استفاده مى كنند.
برگهاى گل بنفشه معطر، كامل و بزرگ و به واسطه دمبرگ بزرگى به ریشه متطل است و ریشه آن پر مو و رشته رشته است ، و ساقه ندارد و برگها و گل آن مستقیما از ریشه در مى آید وقتى بنفشه در كنار جویبارها و بیشه ها به گل مى نشیند پیام آور بهار است .
شما گل و برگ بنفشه را در فروردین با دقت بچینید و سعى كنید روى هم انباشته نكنید، بلكه آنرا در سبدى بصورت طبقات نازك بریزید و در جایى كه هوا عبور كند بگذارید تا خشك شود گل بنفشه سه رنگ در ایران بنام بنفشه فرنگى معروف است و در نواحى شمال ایران كه هوا مرطوب و از نظر آب و هوا چون كشورهاى اروپایى است میروید.
بنفشه سه رنگ به حالت وحشى مى روید و گلها و برگ آن كوچكتر از بنفشه اى است كه مى كارند گلهاى بنفشه سه رنگ از اواسط ماه فروردین پیدا مى شود و تا ماه مهر دوام مى آورد و در گلهاى آن رنگ بنفش سیر و سفید و زرد دیده مى شود و هر گاه پنج گلبرگ دارد.
بنفشه چه دارد؟
تمام قسمتهاى گیاه بنفشه مخصوصا ریشه آن داراى ویولین است ، طبق آخرین تجربه هاى علمى كه روى گیاه بنفشه بعمل آورده اند معلوم شده است بنفشه داراى موسیلاژ، آسید سالیسیلیك ، ماده رنگى ، معلوم ، قند ایرون ، آسید مالیك و ویولین مى باشد
اسلام و بنفشه
براى بنفشه در اسلام دو مصرف دیده مى شود.
1- مصرف داخلى 2 - مصرف خارجى
درباره مصرف داخلى آن پیامبر اكرم (ص ) مى فرماید: لو علم الناس ما فى البنفسج لحسوه حسوا
اگر مردم مى دانستند خداوند در بنفشه چه خواصى قرار داده است از آن بسیار مى خورند.
بنفشه اگر تازه باشد شكم را استراحت مى دهد، صفرا را كم مى كند، سینه را پاك كرده و آنژین را درمان مى كند، شما وقتى بنفشه را براى درمان برونشیت ، سیاه سرفه ، گریپ ، میگرن ، زكام ، و یا اختلالات كلیه مصرف مى كنید فوائد آنرا مشاهده خواهید كرد.
در پزشكى جدید برگهاى بنفشه را براى درمان سرطان ، داروى متوثرى مى دانند و در حال حاضر مشغول مطالعه درباره آن هستند، در سال 1905 یك پزشك انگلیسى به نام (گوردون ) اعلام داشت كه بنفشه را خیسانیده و آن را به عنوان مصرف داخلى و خارجى به كار برده و ناراحتى دمل هاى دردناك را آرام و حجم آنها را كم كرده است
و مى بینیم پیشوایان اسلام در مورد درمان بیماریها به وسیله بنفشه دستوراتى داده اند، از جمله امیر المومنین (ع ) مى فرماید:
اكسروا حر الحمى بالبنفسج و الماء البارد
حرارت تب را بوسیله بنفشه و آب خنك از بین ببرند.
پیروان مكتب بقراط حكیم ، بنفشه را براى سردرد، آفتاب زدگى و بیماریهایى عفونى همراه با تب و لرز تجویز مى كردند.
نیمر و لوكل با موفقیت ، بنفشه را در معالجه برو نشیت بكار برده اند
درمان برونشیت
جوشانده گل بنفشه خشك را با عسل ، شیرین كنید و هر روز سه تا پنج بارو هر بار یك فنجان از آنرا بنوشید
مصارف استعمال خارجى بنفشه نیز فروان است و براى درمان انواع آنژین ، برفك ، خون ریزى لثه و امراض پوستى ، به كار مى رود.
درمان آنژین 30 تا 50 گرم گل بنفشه خشك را در یك لیتر آب سرد بریزید و ظرف محتوى آنرا روى آتش بگذارید تا به جوش آید، سپس آتش ‍ را خاموش كنید و 15 دقیقه بگذارید بماند تادم بكشد بعد آن را به عنوان دواى غرغره مصرف كنید.
براى درمان برفك نیز به همین طریق باید از گل بنفشه استفاده نمود و اگر برفك در دهان است آن را غرغره كنید و اگر درجاى دیگر است مانند محلول شستشو مصرف نمایید .
و نیز با همین جوشانده اگر روزى دو بار دهان را شستشو دهید تحریكات لثه ها را متوقف مى كند و آنها را محكم مى سازد و در نتیجه دیگر دچار خونریزى لثه ها نمى شوید
روغن بنفشه  
پیشوایان اسلام در مصارف استعمال خارجى بنفشه به روغن آن تاءكید فرموده اند و روغن بنفشه را در چند مورد براى مالیدن ، به سر و بدن یا پیشانى و در موارد دیگر، براى چكاندن در بینى تجویز نموه اند: قال ابو عبدالله (ع)  نعم الدهن البنفسج لیذهب بالداء من الراس و العین فادهنوا به
امام صادق (ع ) مى فرمودند: روغن بنفشه روغن بسیار خوبى است زیرا دردهاى سر و چشم را از بین مى برد، پس آنرا بكار ببرید.
دیوسكورید برگ بنفشه را بصورت ضماد براى ورم چشم و اختلافات بصرى مصرف مى كرد
عن ابى عبدالله (ع ) دهن الحاجبین بالبنفسج فانه یذهب بالصداع
امام ششم مى فرماید: روغن بنفشه را به ابروان خود بمالید زیرا سردرد را از بین مى برد.
در زمان امام صادق (ع ) مردى از استر افتاده بود و مغزش صدمه دیده بود، آنحضرت فرمودند روغن بنفشه در بینى او بچكانید، با این دستور آن مرد بزودى بهبود یافت
دانشمندان اثرات نیكوى بنفشه را بر زخمهاى جلدى بسیار گفته اند، و لیكن پیشوایان اسلام ، بنفشه را به كمك روغن ها (مانند كنجد یا بادام ) موثر و بهتر دانسته اند.
برگهاى بنفشه را در كمى آب مى پزند و آنرا له كرده و به صورت ضماد در مى آورند و براى معالجه ترك خوردن و زخمهاى جلدى سرپستان خانمها استفاده مى كنند، در این مورد بخصوص ، برگهاى تازه بنفشه را هم میتوان له كرده و بصورت ضماد استعمال كرد
جوشانده بنفشه خشك را به ترتیبى كه تهیه آن را در مورد آنژین شرح دادیم آماده كنید و مثل محلول شستشو با قطعه اى پنبه روى بثورات زخمهاى جلدى خود بمالید
طبق تجربیات زیاد، در مواقعى كه بینى ، خشك مى شود یا انسان گریب شده باشد و بینى او گرفته شده باشد، روغن بنفشه ، بهترین درمان است .

+ نوشته شده در  شنبه ۱۷ بهمن۱۳۸۸ساعت 18:37  توسط پزشک من  |